Loading Gogloom.com - Loading - Please, wait
   - Gogloom.com
 Home    Help    Shop
 
  Dark-alex [] - Dark-alex -

Dark-alex MOTD» CMDS
    KNOCK
    MAP
    DCCALLOW
    USERIP
» UHNAMES
» NAMESX
» SAFELIST
» HCN
» MAXCHANNELS
    12
» CHANLIMIT
    #:12
» MAXLIST
    b:60
    e:60
    I:60
» NICKLEN
    30
» CHANNELLEN
    32
» TOPICLEN
    307
» KICKLEN
    307
» AWAYLEN
    307
» MAXTARGETS
    20
» WALLCHOPS
» WATCH
    128
» WATCHOPTS
    A
» SILENCE
    15
» MODES
    12
» CHANTYPES
    #
» PREFIX
    (qaohv)~&@%+
» CHANMODES
    beI
    kfL
    lj
    psmntirRcOAQKVCuzNSMTGU
» NETWORK
    dark-alex.org
» CASEMAPPING
    ascii
» EXTBAN
    ~
    cqnr
» ELIST
    MNUCT
» STATUSMSG
    ~&@%+
» EXCEPTS
» INVEX

- 18/9/2010 18:14 -                                 . -                                 ; -                                 = -                                 = -                                 = -                                 =. -                                 +. -                                 X. -            ;                    X. -            ;.                  .M;            ; -            .;                  ;M=            = -             =                  +M+            = -             =;                .XMX.           = -             .+                ;MMX.           + -              X.               =MXM;          .+ -              ++               +MMM;          ;+ -              =M;              XMMM=          =+ -              ;M+             .XMMM;          X+ -              .XM=            .MMMM+         ;M= -              .XMX.           ;MMMM=         +M+ -              .XXM=           ;MXXM=        .MM+ -               XXXM;          =MMXM=        XMM= -               =MXM+          +MMXM;       .MMM= -               =MXMM=         =MXXM=       XMMM. -  =;           .XMMM+         XMMXM;      ;MMMM. -   ;+.          XMXMM=        XMMMM.     .MMMM+         . -    .X;         ;XXXMX.      .XMMXM;     =MMXM+        ;+ -      X+.       .MXXMM=      .MMXMM.    .MMMXM.       =+ -      .MX=       +MXXMX.     .MMXMM.    +MMXMX      .XX -       =MM+.     ;MXMXM=     .MMXMX    .MMMXM=     =MX -        +XMX=.    =XXMMX.    .MMXMX    =MMXXX.   .XMM; -        .XXMMX.   ;MXXMM;    .MMXM;    XMMXM+   =XMM+ -         =MXMXX;   =MXXM+    .MMXM;   =MMMXM; .+MMXX. -          +MXMMM=  .XXXMX;   .XXXX    XMMXM+ .XMMXM= -          .XXXMMM=  ;MXXM=   .MMMX   =MMXMX .XMMXM+ -           ;MXXMMX=  +MXM+    XMM=  .XMMXM;.XMMXXX. -            =MXXMMX; .MXXX;  .MXM;  =MMXM;.XMMXXM; -             =MXXXMM; =MXM=   XMX. .XMXM+;XMMXXM; -              ;MXXXMX. XMXX   XMX  ;MXMX=XMMXXM= -               ;MM+XMX .XXX.  XM=  XXMX;MMMXXM+ -   ;;.          .XMXXM+ ;MM=  +M; ;XMX=XMMXMM; -    ;=+=.         =MXXM= =M+  +M. XMX;XMXXMX. -      .+MX++=;.    .XMXM= +M. +X ;MX.XMXMM=          .=. -        .XMXXXX+=.   =MMX; X= += XX;XMMM+.   ...;==++=. -          =MXXXMMX+;. .+MM;.X =;=X.XMM+; .;+XXMMMMX=. -           ;XMXXXXMMX+; .=X==;===;XM=..=XMMMMMMMX; -             ;MMMXXXXMMX=..=====+X=;;+MMMMXXMMM=. -               +XMMMMMMMMMX++X+XX++XMMMXMMMMM= -                 .;====+XMMMMMX#X++XXMMMMX+; -                     ;+XXMMX=.;XMX;  .. -                   =XMMMM+;   ; =MM+ -                 .XMMMX;.     ;. .XM+.    -                ;XX=;         ;.  .XM+         -               ==.            =.    +M; -               .              =.     =X    -                              =.      X; -                              =.      =;    ;)====~~ -                              =.      .= -                              ;.       . -                              ;. -                              ;.    -                              ;.  (By ALoGeNo) -   -    -                              = Welcome to ... = -   -   -   -              &&&&&     &   &&&&  &  &      &   &    &&&&  &    &  -              &    &   & &  &   & & &      & &  &    &      &  & -              &    &  &   & &&&&  &&  ~~  &   & &    &&&     &&   -              &    &  & & & &&    &&  ~~  & & & &    &&&     && -              &    &  &   & & &   & &     &   & &    &      &  & -              &&&&&   &   & &  &  &  &    &   & &&&& &&&&  &    & -   -                                 .org IRC ;D -   -   -   -     %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% -     %                                                                     % -     %                         www.Dark-AleX.org                           % -     %_____________________________________________________________________% -     %                                                                     % -     %                                                                     % -     %    Network Administrator   -------------------------------          % -     %                                                                     % -     %                             metraya                                 % -     %                                                                     % -     %                                                                     % -     %    Service Admin(s)   ------------------------------------          %    -     %                                                                     % -     %                             ALoGeNo                                 % -     %                                                                     % -     %                             Alek                                    % -     %                                                                     % -     %                             mr_dank                                 % -     %                                                                     % -     %                             Dark_AleX                               % -     %                                                                     % -     %                             jas0nuk                                 % -     %                                                                     % -     %                             x3sphere                                % -     %                                                                     % -     %                             vb_master                               % -     %                                                                     % -     %                             cyanide                                 % -     %                                                                     % -     %                             darkstone                               % -     %                                                                     % -     %                             BlackSkull                              % -     %                                                                     % -     %                             xenogears                               % -     %                                                                     % -     %                             sandungas                               % -     %                                                                     % -     %     IRCops   ---------------------------------------------          % -     %                                                                     % -     %                             r0bertfisk                              % -     %                                                                     % -     %                             rabbit                                  % -     %                                                                     %    -     %                             KaWeNGoD                                % -     %                                                                     % -     %                             wakAwooki                               % -     %                                                                     % -     %                             corpdecker                              % -     %                                                                     % -     %                             Skylark                                 % -     %                                                                     % -     %                             kroxldivk                               % -     %                                                                     % -     %                             LeinaD                                  % -     %                                                                     % -     %                             WorldGenesis                            %   -     %                                                                     % -     %_____________________________________________________________________% -     %                                                                     % -     %                                                                     % -     %  Para asegurar el buen uso del servidor, puede que sus mensajes     % -     %   sean guardados para un posterior uso; y en cumplimiento de las    % -     %    normas vigentes como se indica a continuacin.                   % -     %                                                                     % -     %  Cualquier infraccin de estas normas y reglas tendr su justa      % -     %   y adecuada infraccin.                                            % -     %                                                                     % -     %                               ***                                   % -     %                                                                     % -     %   To be sure that the server rules are going to be acomplished by   % -     %    all the users, your messages may be logged.                      % -     %                                                                     % -     %  Any infraction of the server rules from any user will be punished  % -     %   with a server kill and if reiterative, a perm.ban from the server % -     %                                                                     % -     %                               ***                                   % -     %                                                                     % -     %  Pour tre sr que les rgles du server sont appliques, tous vos   % -     %  messages sont enregistrs.                                         % -     %                                                                     % -     %  Toute infraction aux rgles du server sera puni dun kill, et en   % -     %  cas de rcidive, dun ban permanent.                               %     -     %                                                                     % -     %                               ***                                   %    -     %   Para ter certeza que as regras deste servidor sero cumpridas por % -     %   todos os usuarios, suas mensagems esto sendo logadas.            % -     %                                                                     % -     %   Qualquer infrao das regras do servidor de qualquer usuario      % -     %   ser punido. Ser desconectado imediatamente,                     % -     %   e em caso de reincidencia, ter um ban permanente do server.      %     -     %                                                                     % -     %  Reglas/rules/rgles/regras:  /rules                                % -     %                                                                     % -     %_____________________________________________________________________% -     %                                                                     % -     %   Spanish Channels:     #sceners                                    % -     %                                                                     % -     %   English Channels:     #sceners-en                                 %   -     %                                                                     % -     %   German Channel:       #sceners-de                                 % -     %                                                                     % -     %   Help channel:         #help                                       % -     %                                                                     % -     %   Recommended Webs :    http://www.dark-alex.org                    % -     %                         http://www.elotrolado.net                   % -     %                         http://www.exophase.com                     % -     %                         http://www.pspx.ru                          % -     %                         http://www.irshell.org                      % -     %                                                                     % -     %                             -EOF-                                   % -     %                                                                     % -     %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Catal EnglishEnglish ArabicArabic Franais Srpski Lietuvi Deutsch Italiano Simplified Chinese PortuguesePortuguese Greek CastellanoCastellanoCastellano Polska Dansk Bulgarian Russian Magyar (Hungarian) Norwegian Dutch Trke Hebrew Shqip
- 0.06 (s) 2001-2014 Gogloom
Dark-alex - - Terms of Service - Shop